KwaliteitsCriteria bij Screenings-Protocol van DES-dochters

DES Centrum NL behartigen de belangen van alle generaties die zijn blootgesteld aan DES, ofwel diethylstilbestrol

In 2012 heeft het DES Centrum het screeningsprotocol DES-dochters vernieuwd op basis van de meest recente kennis, een belangrijk startpunt voor goede zorg aan DES-dochters. Goede zorg is echter meer dan alleen medisch goede zorg. Daarom is aan dit screeningsprotocol een set van kwaliteitscriteria toegevoegd. Deze criteria zijn gebaseerd op de wensen en behoeften van DES-dochters en verkregen uit een enquête en twee focusgroepen die onder en met de DES-dochters gehouden zijn.

Kwaliteitscriteria bij screeningsprotocol DES-dochters
DES Centrum NL behartigen de belangen van alle generaties die zijn blootgesteld aan DES, ofwel diethylstilbestrol. Ze zijn hét kenniscentrum op dit gebied en zijn online!

PDF Dossiers om te lezen, downloaden, printen:

Onze gerelateerde berichten:

4 thoughts on “KwaliteitsCriteria bij Screenings-Protocol van DES-dochters”

      1. oh thanks my friend, but i’m still learning how to be good writer for my blog and speak for the freedom of my country
        Sugih

Have your say! Share your views